Anders Actief 12,5 jaar


De trainingen van Anders Actief in buurthuis de Klinker zijn gericht op kracht, evenwicht, souplesse en motoriek voor mensen die kampen met chronische fysieke klachten.

Bekijk/download het volledige krantenartikel.


Sportblessures bij kinderen

Naast reguliere kinderfysiotherapeutische zorg heeft José Schamper zich gespecialiseerd in orthopedische klachten bij kinderen, waaronder sportblessures.

Bij kinderen zie je vaak specifieke blessures terugkomen. Ontstoken aanhechtingen van  pezen aan de groeischijven komen frequent voor bij kinderen. 
Vooral tijdens de groeispurt zijn ze kwetsbaar en kunnen ze last krijgen van spier- en peesproblemen.
De verschillende lichaamsdelen groeien met verschillende snelheden en voor de spiercoördinatie is dat lastig.

Blessures aan de groeischijven, waar pezen aanhechten, gaan gelukkig bijna altijd vanzelf over en 
als uw kind is uitgegroeid verdwijnen deze spontaan.
Vroeger schreven artsen rust voor, maar voor kinderen die graag sporten en in beweging zijn is dat geen fijne oplossing en gelukkig ook niet altijd nodig. 

De kinderfysiotherapeut kan uw kind begeleiden bij het verdelen van belasting en belastbaarheid.
We beginnen wel met de belasting te verminderen door de trainingsschema of intensiteit aan te passen en vervolgens gaan we de belastbaarheid verhogen. 
Tijdens de groeispurt kunnen we extra aandacht geven aan lenigheids-, coördinatie- en techniektraining om blessures (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Hoe voorkom je sportblessures bij kinderen?
Het allerbelangrijkste is dat een kind veel beweegt. Hierdoor verbetert zijn of haar motoriek. 
De ontwikkeling van de basis motorische vaardigheden, zoals rennen, springen, klimmen, hinkelen, zijn belangrijk voor het beoefenen van diverse sporten. 
Laat uw kind dus veel buitenspelen en verschillende sporten ontdekken.

 ‘Train movements, not muscles’


Herkent u deze klacht?


Ik kom veel mensen tegen die al een tijdje rondlopen met een bepaald soort klacht die redelijk eenvoudig te behandelen is.

Mensen hebben klachten voornamelijk in de bil en niet zozeer in de rug. De pijn straalt vaak uit naar de achterkant van het been en soms ook wel tot aan de kuit. De pijn die veelal ervaren wordt is een brandende pijn, een soort kiespijn in het been. Je kunt de pijn niet “vastpakken” omdat deze te diep zit. Ook beschrijven een aantal mensen dat het lijkt of dat het been te strak staat als een pijnlijk elastiekje.

De oorzaak is vaak niet duidelijk maar we zien wel dat het in verband staat met een verstapmoment. Bijvoorbeeld op straat in een kuiltje stappen of met de wasmand in de hand de laatste trede van de trap missen. Daarnaast kan een verkeerd/ te zwaar voorwerp getild zijn. Deze klachten gaan niet zo snel over en kunnen best al een tijdje bestaan.

Ik zie vaak genoeg terug dat deze klachten verband houden met een bekkenblokkering. Door deze blokkering komt de zenuw “strak” te staan naar het been. Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt het vrij snel duidelijk of dat de klachten inderdaad te maken hebben met een bekkenblokkering.

De oplossing is dat ik manuele therapie toepas op het geblokkeerde gewricht en specifieke oefeningen meegeef om het gewricht los te houden. Zelf als bestaan de klachten al heel lang zie ik toch dat in een korte tijd het herstel weer op gang komt. Mensen ervaren veel minder pijn en uitstraling naar het been en ook neemt de beweeglijkheid toe.

Herkent u deze klacht of kent u iemand met soortgelijke klachten dan bent u van harte welkom om deze klachten door mij te laten onderzoeken.

Edwin Verschoof
Manueeltherapeut FysioPoll

1000 doden per jaar door gebroken heup


In Nederland maakt 30% van de personen boven de 65 jaar jaarlijks een val door en 97% van de heupfracturen wordt veroorzaakt door een val en is doodsoorzaak nummer 6 binnen de groep ouderen. Van de senioren die een heup breken overlijdt 25 % binnen 1 jaar en nog eens 25% blijft permanent invalide. Jaarlijks overlijden 1000 senioren aan de gevolgen van een gebroken heup.

Uniek initiatief Valpreventie in Hellevoetsluis: de samenwerking tussen R.Poll van FysioPoll, Christine van Amstel fysiotherapie, T. Ista (ergotherapie) van Careyn, de gemeente Hellevoetsluis en SBO heeft het de afgelopen jaren mogelijk gemaakt om op diverse wooncentra de valpreventiecursus te geven. De cursus is van het NISB en op www.veiligheid.nl vindt u veel informatie.

Oorzaken van het vallen: sinds enige jaren is de valpreventie een item waar veel aandacht aan geschonken wordt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangegeven dat vallen o.a. te wijten is aan afname van de spiermassa, angst om te vallen, medicijngebruik en afname van balans. Onderzoek in het Maartenskliniek heeft aangegeven dat door training de kans op valpartijen bij mensen van 65 jaar en ouder met bijna 50% vermindert.

Wat is het Valpreventieprogramma?
- In de cursus wordt gewerkt aan spiermassa waarbij tot 25% verbetering van spierkracht haalbaar is
- We besteden aandacht aan de externe valfactoren in en om het huis
- Hoe kun je valangst verminderen
- We verbeteren balans en evenwicht o.a. door TaiChi oefeningen/dans
- Hoe kunt u opstaan na een val
- Heeft voeding en alcoholgebruik invloed op uw valkans?
- De kosten van de groepscursus worden deels gesubsidieerd en individuele training is afhankelijk van uw zorgverzekeringpolis.

Bent u geïnteresseerd in individuele training of is uw bewonerscommissie geïnteresseerd in groepstraining op locatie, dan kunt U contact opnemen met FysioPoll of Christine van Amstel fysiotherapie: 0181-318243 of 0181-284679

Maakt u zich zorgen om uw kind?


Heeft uw kind problemen met bewegen of geen plezier in bewegen zoals bijvoorbeeld moeite met gym, zwemmen of schrijven? Zijn er lichamelijke (pijn)klachten die maar niet over willen gaan zoals bijvoorbeeld darmklachten, eczeem of niet te verklaren pijnen? Zijn er veranderingen in het gedrag of ziet u concentratieproblemen bij uw kind zoals bijvoorbeeld boosheid, terugtrekken of pesten? Of maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw baby bijvoorbeeld huilbaby, overstrekken, een voorkeurshouding of de motoriek?

Neem dan contact op met FysioPoll en maak gebruik van het kinderteam. Het kinderteam bestaat uit twee fysiotherapeuten, een osteopaat en een kindertherapeut.

Email: kinderteam@fysiopoll.nl
Website: www.fysiopoll.nl


Parkinson Centrum Fysiopoll


Het ParkinsonCentrum binnen FysioPoll is het antwoord op al uw vragen over behandeling en begeleiding bij de ziekte van Parkinson of bij op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen, extra-piramidale stoornissen, MSA, PSP).

Fysiotherapeuten Anke Weijers van FysioPoll en Christine van Amstel van Fysiotherapie van Amstel zijn beiden aangesloten bij het ParkinsonNet, dat bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen.

Parkinsoncentrum FysioPoll
Binnen het ParkinsonCentrum is er veel samenwerking en overleg met ergotherapeuten, logopedisten,  neurologen, een parkinsonverpleegkundige, een counseller en een osteopate. Bij twijfel of lastige problemen voortkomend uit de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen hebben wij diverse contacten met neurologen uit Dirksland, Rotterdam en Nijmegen voor direct overleg.

De kracht van het ParkinsonCentrum zit hem in het advies op maat. Door de jarenlange ervaring en samenwerking met verschillende disciplines kan er afgestemd worden op uw persoonlijke situatie en individuele klachten; bij geen enkele patiënt zijn de Parkinsonsymptomen hetzelfde. De ernst van de klachten en het verloop van de ziekte verschillen van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen: de a-typische Parkinsonismen.

Hier volgen voorbeelden van klachten die op de voorgrond kunnen staan:
- Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong.
- Het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en het ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie).
- Stijfheid van de spieren (rigiditeit).
- Houdings- en evenwichtsproblemen en het soms vallen bij langer bestaan van de ziekte.
- Bevriezen' van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of de voeten aan de vloer blijven plakken.

Na het in kaart brengen en meten van klachten wordt een plan gemaakt om klachten te bestrijden. Dit kan door middel van cues (bepaalde neurlogische trucjes waardoor bewegen vaak makkelijker wordt), training en beweegadviezen. Training, behandeling en advies kan op verschillende manieren worden ingevuld en kan zowel individueel als in een groep. U heeft hierin altijd de regie.
Ook lokale behandeling van pijn, vastzittende spieren en gewrichten kan gestart worden. Hierin werken we samen met manueeltherapeuten: de specialisten op het gebied van beweeglijkheid van de wervelkolom (rug- en nekklachten maar ook hoofdpijn) en een osteopate (algehele souplesse, pijnvermindering en interactie met de inwendige organen). Zodoende is de aanpak deskundig en optimaal op elkaar afgestemd.

Met een vaste regelmaat worden klachten en het algehele functioneren gemeten, zodat het beloop van de ziekte goed bijgehouden wordt. Dit wordt middels verslaglegging aan de neuroloog medegedeeld, zodat de eventuele medicatie hierop het beste kan worden afgesteld.
De behandelingen worden door alle zorgverzekeraars vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en is als enige in Hellevoetsluis aangesloten bij het ParkinsonNet.
 

Hoofdpijn verdient een gespecialiseerde aanpak


Kloppend, zeurend, stekend, drukkend, misselijk makend, duizeligheid, lichtgevoeligheid en ga zo maar door. Twintig procent van de Nederlanders, dat is 1 op de 5, heeft minimaal één dag in de week hoofdpijn. De symptomen die mensen ervaren met hoofdpijn zijn talrijk. Zo ook het aantal verschillende vormen van hoofdpijn. Om het nog even lastiger te maken kan de oplossing voor de ene hoofdpijn wellicht een andere hoofdpijn verergeren. De ene hoofdpijn is de andere niet. Hoe kan men met die warboel van symptomen ontrafelen en erachter komen wat er aan de hand is?

Hoofdpijn
Juist dat is de belangrijkste “truuk” van een fysiotherapeut die zich specialiseert in hoofdpijn klachten. Het beoordelen van welke vorm van hoofdpijn u heeft zodat bepaald kan worden wat er aan kan worden gedaan. Het proces dat een fysiotherapeut doorloopt om een diagnose te stellen is in principe hetzelfde als dat van bijvoorbeeld een huisarts: patroonherkenning. Elke vorm van hoofdpijn heeft een aantal bijbehorende symptomen en meerdere symptomen bij elkaar vormen een patroon. Sommige symptomen zijn kenmerkend voor de soort hoofdpijn maar helaas is er grote overlap van de meeste symptomen. Het blijft dus moeilijk om de ene hoofdpijn te onderscheiden van de andere en vaak genoeg hebben mensen last van meerdere vormen van hoofdpijn tegelijk.

Om gestructureerd de hoofdpijnklacht te kunnen ontleden gebruikt de fysiotherapeut een relatief simpel stappenplan. De eerste stap is beoordelen of er sprake is van wat we noemen een “primaire” hoofdpijn. Er zijn drie vormen van primaire hoofdpijn: tension type headache of spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn (en de bijbehorende varianten daarvan) en de alom bekende migraine.

Hoewel elke primaire hoofdpijn een flink aantal symptomen heeft zal ik per vorm de meest voorkomende en kenmerkende symptomen benoemen. Let wel, als u een of meerdere van de genoemde symptomen heeft dan betekend dat zeker niet dat u de bijbehorende hoofdpijn ook daadwerkelijk heeft. Om een goede diagnose te kunnen stellen is veel meer nodig dan alleen maar een paar symptomen. Normaal gesproken is voor een goede beoordeling een fysiotherapeutisch consult noodzakelijk van een klein half uur.

Bij tension type headache zijn de volgende symptomen kenmerkend: de hoofdpijn is beiderzijds aanwezig en loopt voornamelijk vanaf de nek door naar het voorhoofd. Er zit een bandgevoel om het voorhoofd, alsof er een riem om het hoofd strak getrokken zit. De pijn wordt over het algemeen niet erger door lichamelijke inspanning en is matig van intensiteit. Belangrijk bij deze hoofdpijn is dat hij wordt geprovoceerd door stressvolle omstandigheden. Er is dus geen directe lichamelijke oorzaak. Wel is er bijna altijd sprake van verhoogde spanning en stijfheid van de nek- en schouderspieren maar dat is een gevolg van de hoofdpijn en niet de oorzaak. De oplossing voor deze hoofdpijn ligt dus niet bij het verminderen van deze spierspanning, hoewel dat kortdurend wel wat verlichting kan geven, maar vooral bij het verminderen van de stressvolle omstandigheden. De fysiotherapeut kan tot op zekere hoogte bijdragen aan de afname van de klachten, onder andere door middel van een goed gesprek, uitleg over de aandoening en ontspanningsoefeningen.

Clusterhoofdpijn is een minder bekende vorm van hoofdpijn die ook nog eens is onderverdeeld in meerdere varianten (welke hier niet besproken worden). In tegenstelling tot tension type headache is bij clusterhoofdpijn de intensiteit van de pijn zeer hevig. Deze hevige pijn is enkelzijdig en zit voornamelijk ter hoogte van de slaap of rondom de oogkas. Ook komt deze vorm van hoofdpijn bijna alleen maar voor bij mannen. Meestal hebben mensen met clusterhoofdpijn de neiging om flink in beweging te komen en soms zelfs op het hoofd slaan omdat ze zich geen raad weten met de hevige pijn. Opvallend is dat cluster hoofdpijn soms gepaard gaat met een afhangend ooglid, aan de pijnlijke zijde een verkleinde pupil en een tranend oog (het syndroom van Horner). Cluster hoofdpijn is niet fysiotherapeutisch behandelbaar maar kan vaak door middel van medicatie wel behandeld worden.
 
Migraine is juist een zeer bekende vorm van hoofdpijn hoewel het zeer regelmatig voorkomt dat mensen denken migraine te hebben terwijl dat wellicht niet zo is, bijvoorbeeld omdat ze gevoelig zijn voor licht of geluid als ze hoofdpijn hebben. Deze symptomen zijn echter zeker niet exclusief voor migraine en kunnen bijvoorbeeld ook voorkomen bij tension type headache. Kenmerkend voor migraine is dat het bijna altijd enkelzijdig is en wat betreft intensiteit zit migraine tussen tension type headache en cluster hoofdpijn in. De hoofdpijn wordt net als bij tension type headache vanuit de nek, op het achterhoofd en op het voorhoofd gevoeld. Er is altijd minimaal een van de volgende symptomen aanwezig: misselijkheid, braken, lichtgevoeligheid en/of geluidgevoeligheid. In tegenstelling tot clusterhoofdpijn zoeken mensen met migraine juist vaak de rust op. Om de pijn niet te verergeren gaan ze op bed liggen met de lichten uit en vermijden ze harde geluiden. Opvallend is dat de pijn bij migraine juist sterk kan toenemen door lichamelijke activiteiten. Helaas is ook migraine fysiotherapeutisch nauwelijks behandelbaar maar kan ook hier medicatie soms verlichting bieden.

Indien er sprake is van een hoofdpijn die niet lijkt op een van de drie bovengenoemde soorten dan moet er worden geconcludeerd dat er geen primaire hoofdpijn is. Als er geen primaire hoofdpijn is dan volgt daaruit dat er een secundaire (bijkomende) hoofdpijn is. Hierop volgt stap twee van het stappenplan: is de vorm van secundaire hoofdpijn er een die voor de fysiotherapeut herkenbaar is?

Hoewel er maar drie vormen van primaire hoofdpijn zijn, zijn er vele vormen van secundaire hoofdpijn. Deze verschillende varianten zijn opgedeeld in twee hoofdgroepen: cervicaal-gerelateerde hoofdpijn en niet cervicaal-gerelateerde hoofdpijn. Met cervicaal wordt de nek bedoeld. Er is dus een groep van secundaire hoofdpijn die wel een relatie met de nek heeft en een groep waarbij dat niet het geval is. Bij de cervicaal-gerelateerde hoofdpijn groep is er maar een enkele vorm met diverse symptomen goed beschreven en zijn er verschillende andere vormen die minder goed of zelfs slecht omschreven zijn. Dit blijkt voornamelijk doordat de lijst symptomen bij die vormen relatief kort is. De goed beschreven vorm komt relatief vaak voor en wordt cervicogene hoofdpijn genoemd.

Kenmerkend voor cervicogene hoofdpijn is dat het vaak ontstaat nadat er een trauma aan de nek of het hoofd heeft plaatsgevonden. Denk dan bijvoorbeeld aan een klap in de nek, het hard stoten van het hoofd of een kop-staart botsing met een auto maar ook minder ernstige trauma’s kunnen de hoofdpijn veroorzaken. De pijn zit in de nek, het achterhoofd, het voorhoofd en bij de slaap maar wel altijd aan een en dezelfde kant. Bij het fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek blijkt altijd een typische combinatie van bewegingsbeperkingen van de nek. Deze vorm van hoofdpijn is uitermate goed door de manueeltherapeut te behandelen.

De andere vormen van cervicaal-gerelateerde hoofdpijn zijn, zoals al gezegd, slecht omschreven maar zijn zeer regelmatig toch goed te behandelen door de fysiotherapeut of manueeltherapeut omdat er altijd sprake is van een bewegingsprobleem van de nek. Occiputo-temporale hoofdpijn, frontale hoofdpijn en cranio-mandibulaire hoofdpijn zijn hoofdpijn vormen die tot deze groep behoren maar waarbij fysiotherapeutisch onderzoek noodzakelijk is om te beoordelen of u inderdaad een van deze hoofdpijn vormen heeft.

Als laatste is er de groep van niet-cervicaal gerelateerde hoofdpijn. Een interessante vorm van niet-cervicaal gerelateerde hoofdpijn is de medicamenteuze hoofdpijn. Dit is een hoofdpijn die ontstaat door overmatig en langdurig gebruik van (pijn)medicatie. Het lastige is dus dat er hoofdpijn ontstaat door middelen die eigenlijk bedoeld zijn om (pijn)klachten te verminderen. Als deze hoofdpijn door de fysiotherapeut wordt herkend zal er met uw huisarts worden overlegd om de medicatie aan te passen om op die manier de hoofdpijn te verminderen.

Niet-cervicaal gerelateerde hoofdpijn, in welke vorm dan ook is fysiotherapeutisch niet behandelbaar. Gelukkig heeft uw huisarts juist over deze groep veel kennis en de in hoofdpijn gespecialiseerde fysiotherapeut kent de vormen van secundaire hoofdpijn waarvoor hij u kan behandelen.

Wanneer er een vorm van secundaire hoofdpijn wordt herkend, zal samen met u een behandelplan worden opgesteld en indien nodig zal er ook nog worden overlegd met uw huisarts. Vervolgens kan de behandeling worden gestart. Bij Fysiotherapie Poll is er de expertise aanwezig om dit te kunnen doen voor u.

De komende weken zullen de gespecialiseerde fysiotherapeuten van FysioPoll aan het woord komen over veel voorkomende aandoeningen en op welke wijze zij u kunnen helpen.

Manuele therapie effectief bij heupslijtage (artrose)


Fysiotherapie is in beweging. De laatste jaren worden zowel nationaal als internationaal veel onderzoek gedaan naar effectieve behandeltechnieken. Wij zullen u in de komende maanden regelmatig informeren over nieuwe behandelvormen die wij in huis hebben en ook voor wie deze geschikt zijn.

Vandaag gaan we in op een type behandeling die in onze praktijk al enkele jaren wordt toegepast met zeer goede resultaten.

 

 

 

 

 

 

 

De meeste ouderen met heupslijtage zijn gebaat bij manuele therapie. Bij tachtig procent van de patiënten met heupslijtage (artrose) is manuele therapie door een fysiotherapeut effectiever dan het doen van alleen oefeningen. Manuele therapie geeft meer verlichting van pijnklachten en stijfheid en meer verbetering van het lopen. Ook houdt het effect langer aan. Als belangrijkste reden wordt gezien dat het heupkapsel bij artrose de neiging heeft om te “verkleven” en zodoende het gewricht steeds meer beperkt en pijnlijk gaat worden. Manuele therapie heft het proces van verkleven op en schept daarmee de voorwaarde om beter en met minder pijn met het heupgewricht te gaan bewegen.

Dit blijkt uit het onderzoek waarop dokter Hugo Hoeksma promoveerde aan het VU medisch centrum te Amsterdam. Hoeksma vergeleek een groep patiënten die oefentherapie kreeg van een fysiotherapeut met een groep patiënten die manuele therapie onderging.

In onze praktijk wordt eerst onderzocht of deze behandelvorm voor u geschikt is. Vaak komen naast de heupklachten ook nog andere klachten voor. De lage rug of een knieklacht kunnen een probleem kunnen geven om te herstellen van uw heupklacht. Naast het onderzoek wordt ook met u besproken wat u zelf kunt doen om uw klacht te verminderen.Dit kan variëren van met grotere passen wandelen tot en met zeer gerichte oefentherapie van de rug /heupspieren. Wij hebben een specifiek protocol ontwikkeld waarbij de manueeltherapeut de “verklevingen “van de heup losmaakt en zodoende voorwaarde schept om goed te kunnen bewegen. Daarna leert de fysiotherapeut u huiswerkoefeningen aan, om in de thuissituatie ook gericht met de heup te kunnen oefenen.
Onze collega’s Harry Kok en Edwin Verschoof zijn geregistreerd manueeltherapeut en hebben veel ervaring met deze behandelvorm.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen?, belt u ons gerust op. Wij zijn bereikbaar onder het telefoonnummer 0181-318243

'Inactiviteit leidt tot meer vet'

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, quis nostrud exerci tation eusmod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volputate. Ut wisi enim ad. minim veniam, ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat:

Zes op tien voetballers lopen blessures op

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, quis nostrud exerci tation eusmod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volputate. Ut wisi enim ad. minim veniam, ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat: