Neem contact op!

Tel: (0181) 318243
E-mail: info@fysiopoll.nl

Informatie voor Parkinson- of Parkinsonismepatiënten en hun partners.

In januari 2013 start het eerste Parkinsoncentrum in regio Zuid-Hollandse eilanden. Al jaren kunt u bij ons terecht voor behandeling en advies bij de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme, maar onze expertise is uitgebreid tot een mulitidisciplenair centrum met contacten in de absolute neurologietop van Nederland. Dit is een initiatief vanuit de fysiotherapiepraktijken FysioPoll en Fysiotherapie van Amstel uit Hellevoetsluis en wordt ondersteund door gezamelijke behandeling en contacten met ergotherapeuten, logopedisten, neurologen, een parkinsonverpleegkundige, een counseller en een osteopate. Bij twijfel of lastige problemen voortkomend uit de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen hebben wij een directe link met neurologen uit de regio, Rotterdam en Nijmegen voor direct overleg.

U kunt zich aanmelden voor een screening en nulmeting waarbij klachten uitgebreid in kaart worden gebracht. Hieruit volgen adviezen op maat voor behandeling en preventie van klachten. Er wordt getracht adviezen en oefeningen in te passen in het dagelijks leven zodat zelfstandigheid gewaarborgd blijft, ook in uw dagelijks leven of eigen sport. Mocht fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan dit op diverse manieren worden ingevuld: indiviueel, in een groep of thuis. Hierin speelt uw eigen voorkeur de hoofdrol.

Afhankelijk van de klachten en het beloop wordt er 1 of 2 keer per jaar een hermeting gepland waarbij de testgegevens worden vergeleken met de vorige gegevens, bijgehouden in uw digitale dossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor u en de behandelend fysiotherapeut. Na een hermeting wordt een verslag van het overzicht aan u meegegeven voor de controle bij de neuroloog.

Let op!
Patienten die een fysiotherapeutische behandeling starten in 2013 en verzekerd zijn bij zorgverzekeraar CZ krijgen alleen vergoeding als de onderzoeken en de behandeling zijn uitgevoerd door een fysiotherapeut aangesloten bij het ParkinsonNet. In Hellevoetsluis zijn dit alleen Anke Weijers en Christine van Amstel. Meldt u zich aan bij FysioPoll, dan bent u verzekerd van 100% vergoeding van alle behandelingen (uitgezonderd het eigen risico).