Ton Arbeider
FysioPoll heeft voor mijn zoveelste revalidatie van mijn versleten knie een individueel knieprogramma samengesteld. Ondanks een slecht vooruitzicht op herstel is het mij toch gelukt een nieuwe knieoperatie uit te stellen.